Lekmackapären

Hur många vill vara med och leka?

Många

Hur stora är barnen?

Små

Stora

Var vill ni leka?

Inne

Ute

Humör & dagsform

Myror i

brallan

Pyssel-

sugna

Vild

fantasi

Stor

aptit

Spak
Spakbotten
Maskin

Starta